Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2017 Lương Thế Vinh lần 1


Tải đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2017 mới nhất của trường THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội lần 1 + đáp án chi tiết miễn phí.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2017 Lương Thế Vinh lần 1

Ở bài viết trước mình đã chia sẻ cho các bạn đề thi thử môn Toán 2017 của trường Lương Thế Vinh. Còn ở bài viết này mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn đề thi thử môn Hóa 2017 lần 1 của trường. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm bám sát cấu trúc ra đề của bộ giáo dục và đào tạo. Sau đề thi là đáp án chi tiết để các bạn tham khảo.

Một số câu hỏi trong đề thi thử môn Hóa 2017 Lương Thế Vinh lần 1

Câu 1: Nhận xét nào sau đây đúng về glyxin ?
A. Điều kiện thường glyxin là chất lỏng, tan tốt trong H2O.
B. Dung dịch glyxin trong H2O làm đỏ quì tím.
C. Glyxin là chất lưỡng tính
D. Glyxin bị thủy phân trong môi trường kiềm, không bị thủy phân trong môi trường axit.

Câu 2: Nhận xét nào sau về amin không đúng?
A. Metylamin và etylamin điều kiện thường là chất khí, có mùi khai giống amoniac.
B. Tính bazơ của benzylamin lớn hơn của anilin.
C. Anilin phản ứng với dung dịch Br2 tạo kết tủa.
D. Anilin không tan trong H2O nhưng tan tốt trong dung dịch KOH.
Câu 3: Cho chất hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H12N2O3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ Y, còn lại là các chất vô cơ. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là ?
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 4: Este nào sau được điều chế trực tiếp từ axit và ancol ?
A. etyl axetat B. vinyl fomat C. phenyl axetat D. vinyl axetat

Câu 5: Trong các chất: saccarozơ; mantozơ, etyl fomat, fructozơ. Số chất khi phản ứng với dung dịch
AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa là ?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

Câu 6: Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam một este có công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH thu được m gam muối. Giá trị lớn nhất của m là ?
A. 6,8 B. 8,2 C. 9,6 D. 11

Câu 7: Amin X (có chứa vòng benzen) có công thức phân tử C7H9N. Số đồng phân của X là ?
A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.

Câu 8: Nung nóng 81 gam Ca(HCO3)2 tới khối lượng không đổi thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là ?
A. 5,6. B. 33,6. C. 22,4. D. 11,2

Câu 9: Manhetit là quặng giàu sắt nhất nhưng hiếm có trong tự nhiên. Quặng manhetit chứa hợp chất sắt ở dạng:
A. Fe2O3. B. FeS2. C. FeCO3. D. Fe3O4.

Câu 10: Chất dùng cho phản ứng tráng gương soi, tráng ruột phích trong công nghiệp là ?
A. saccarozơ B. xenlulozơ C. sorbitol D. glucozơ

Tải đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2017 của trường Lương Thế Vinh – Hà Nội lần 1 + đáp án

Link download

download tài liệu

Chúc các bạn học tập tốt!

Chúng tôi hiện đang cập nhật liên tục và đầy đủ các tài liệu luyện thi và đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2018 bám sát cấu trúc ra đề của Bộ Giáo Dục và Đào tạo dành cho các bạn học sinh lớp 12. Vui lòng truy cập website thường xuyên để không bỏ sót bất kỳ tài liệu hay đề thi thử nào nhé!
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2017 Lương Thế Vinh lần 1
Đánh giá bài viết

Tường Nguyễn
Yêu màu tím, sống nội tâm và hay khóc thầm. Rất thích Cafe và làm việc tại nơi yên tĩnh.!

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2017 Lương Thế Vinh lần 1

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Gif
GIF format